Opleiden in Multinationals

Opleiden kan binnen bedrijven vele doelstellingen hebben. Vaak minstens twee van deze vier (Hamlin & Stewart, 2011): Eigenlijk is de denkkader hierbij dat het gaat om ‘Opleiden voor Performance’. Maar bij bedrijven kan ook goed sprake zijn van een heel ander denkkader. Opleiden wordt gezien als een kostenpost welke beheerst moet worden en zeker beperkt moet worden in mindere tijden (Kraiger geciteerd in Tharenou et al., 2007, p. 252). Een…

Lees meer

Theorie van Conflict en Verandering: Opleidingsafdeling als speelbal?

Binnen multinationals speelt per definitie het spanningsveld tussen denkkaders (‘institutional logics’) over management en opleiden vanuit de centrale organisatie en de denkkaders die lokaal, in verschillende landen of individuele organisatieonderdelen, een rol spelen. Wanneer het opvolgen kwaliteitsprocedures belangrijk in de centrale organisatie wordt gevonden, maar tegelijkertijd innoveren en verkennen de nadruk krijgt, dan krijg je conflicterende denkkaders. Want hoe kun je nu iets nieuws uitvinden als je altijd binnen de…

Lees meer