Binnen bedrijven en organisaties spelen verschillende belangen en doelstellingen een rol wanneer het over opleiden gaan. Gaat het over een verplicht nummertje omdat procedures en wetten opleiden nu eenmaal voorschrijven? Of gaat het om een gerichte activiteit om prestaties van de organisaties te verbeteren? Of wordt opleiden als extra beloning ingezet voor bepaalde werknemers?

Opvattingen wanneer een opleidingstraject als ‘goed’ wordt beoordeeld verschillen daarom ook. Gaat het om leerprestaties, klanttevredenheid of financiĆ«le resultaten?

Deze site gaat over de verschillende perspectieven op opleiden. Als input voor discussies over opleidingsstrategie, kwaliteitsbewaking en management control.

‘Bij opleidingen denken management en belanghebbenden dat ze dezelfde doelstellingen hebben.

Als je doorvraagt, blijken er toch verschillen te zijn: over de financiering, de inhoud van de opleidingen en de na te streven resultaten.

Als dit onbesproken blijft, zijn deze verschillen een bron van wrijving op de werkvloer.’

Zelfs na ruim 25 jaar werken in opleidingsafdelingen binnen bedrijven vraag ik me nog dagelijks af waarom dingen gaan zoals ze gaan. Die ervaringen met een vleugje wetenschappelijke achtergrond (Opleidingskunde en Managementwetenschappen) wil ik graag delen.