Management control van de opleidingsafdelingen – Effect van reorganisaties

Bij opleidingsafdelingen wordt bijna vanzelfsprekend gekeken naar ‘hoe doen onze opleidingen het’. Maar hoe ‘doet’ de afdelingen het eigenlijk? Welke instrumenten heb je om naar de performance van een opleidingsafdeling als geheel te kijken? Wanneer is een opleidingsafdeling ‘in control’? De klassieke visie op management control:Het proces is waarin managers ervoor zorgen dat de benodigde resources verkregen worden en dat deze effectief en efficiënt gebruikt worden om de doelen van…

Lees meer

Theorie van Conflict en Verandering: Opleidingsafdeling als speelbal?

Binnen multinationals speelt per definitie het spanningsveld tussen denkkaders (‘institutional logics’) over management en opleiden vanuit de centrale organisatie en de denkkaders die lokaal, in verschillende landen of individuele organisatieonderdelen, een rol spelen. Wanneer het opvolgen kwaliteitsprocedures belangrijk in de centrale organisatie wordt gevonden, maar tegelijkertijd innoveren en verkennen de nadruk krijgt, dan krijg je conflicterende denkkaders. Want hoe kun je nu iets nieuws uitvinden als je altijd binnen de…

Lees meer